7 blokken in de Marollen

Stad Brussel
4 878m2
1 828 000 €
Ecorce
Na de "diagnose"-fase ging het ontwerpbureau terug naar het terrein om een schets voor te leggen aan de actoren van de plaatsen waar de interventies plaatsvinden. Het voorontwerp is gebaseerd op deze veelvuldige raadplegingen.

Sinds vele jaren voert de Stad Brussel een actief beleid om haar openbare ruimten te ontwikkelen of te herinrichten. In het kader van het Duurzaam Wijkcontract "Les Marolles" programmeert het luik "Aanpak van de openbare ruimte" de heraanleg van 7 wijkblokken / openbare ruimtes.

Het studiegebied omvat 7 blokken / openbare ruimten: de "Plaine des Escargots", het plein in de rue de la Porte Rouge, de ingang van de school van Marolle (rue Sainte-Thérèse), de ruimte "Lacaille Fleuriste", de openbare ruimte achter de school van Marolle (rue des Ménages en rue Arrosoir), het interieur van het blok in de rue Montserrat & rue des Prêtres, en het interieur van het blok in "Prévoyance". De 7 blokken hebben zeer verschillende typologieën.

In samenwerking met Ecorce, de deskundige onderaannemer in duurzame landinrichting, wil Suede 36 een duurzaam en ecologisch project realiseren door de biodiversiteit van elk van de 7 blokken te vergroten en te optimaliseren. Het project wil minimalistisch zijn, maar kwalitatief, in de mate van het mogelijke wordt het reliëf behouden en worden de bodemmaterialen ter plaatse gerecycleerd. Alle terreinen zullen beter doorlaatbaar worden en het overgrote deel van het regenwater absorberen zonder dat het via de riolering gaat.

Het project streeft niet naar originaliteit tegen elke prijs wat betreft de aan te brengen elementen. Het voorstel is om zoveel mogelijk van het bestaande te behouden of te recycleren en/of zich aan te passen aan de gewoonten van de stad Brussel om het beheer ervan te vergemakkelijken.