Definitieve studie voor de herinrichting van de Decock-ruimte

Commune de Molenbeek
20.000
,
Het doel van deze operatie is de bijdrage en de steun van de bevolking aan het transformatieproces van de wijk aan te moedigen.

Suède 36 heeft van de gemeente Molenbeek de opdracht gekregen om deze participatieve studie te ontwikkelen, in het kader van het programma Stedelijk Beleid 2017-2020. Het betrokken publiek zijn de gebruikers van de Decock-ruimte op het kruispunt van de Decockstraat en de Quatre Vents, in het kader van de herinrichtingswerkzaamheden van deze ruimte.