"A la charnière"

Commune de Jette + Cellule Contrat de Quartier
5 868m2
1 008 000 €
Tractebel engie
,
Herinrichting van de Jules Lahayestraat, de Esseghemstraat en het Lojegaplein in het kader van het contract voor een duurzame wijk Magritte in Jette.

Het project voor de herinrichting van de straten Esseghem en Jules Lahaye en het voorplein van Lojega voorziet in een nieuw mobiliteitsplan in combinatie met een beter beheer van het oppervlaktewater. De belangrijkste doelstellingen van deze herinrichting zijn enerzijds het teruggeven van de plaats aan de zachte mobiliteit en het creëren van ontmoetingsruimten, en anderzijds het behandelen van regenwater om het riool van Jules Lahaye, dat momenteel verzadigd is, te ontlasten. Dit herinrichtingsproject maakt deel uit van een duurzame visie die het resultaat is van overleg met tal van actoren zoals de MIVAQUA, BRUSSEAU en de gemeente Jette.