Stadsvernieuwing van La Hestre

Commune de Manage
AWP - JNC
,
De renovatie is aan de gang: openbare ruimten, woningen, winkels en parken zijn allemaal in aanbouw.

Deze verwaarloosde wijk moest nieuw leven worden ingeblazen. Dit voormalige centrum van de Centrale Regio, vlakbij La Louvière, heeft geleden onder de fusie van gemeenten en het verdwijnen van een voormalig regionaal ziekenhuis. Toch beschikt het over serieuze troeven: de nabijheid van het Mariemontpark, een sterke identiteit, een van de mooiste rivieroevers van België, een bekende markt, grondmogelijkheden en een interessante geografische ligging nabij de snelweg.

Onze rol in de vereniging was het verzamelen van kwalitatieve gegevens, het initiëren van participatieve processen en workshops, het uitwerken van projectideeën met gebruikers en bewoners, het beheren van de feedback van het dossier. Dit werk heeft ons in een realiteit gestort die vol mogelijkheden zit, maar ook in een zeer moeilijke sociaal-economische situatie. De aanbevelingen van dit werk in uitvoering zijn in de geest van een duurzame wijk: werken aan lokale handel, vergroening, terugwinnen van de openbare ruimte, alternatieve mobiliteit, de wegen veilig maken, enz.

De meeste van de met de projecteigenaar ontwikkelde projecten zijn momenteel gefinancierd en van start gegaan. De meest spectaculaire daarvan zijn het nieuwe Jezuïetenpark (een project dat Zweden 36 samen met het JNC heeft ontworpen), de zachte routes en het project voor het Place de La Hestre.