Stadsvernieuwingsplan voor Morlanwelz

Commune de Morlanwelz
En association avec AWP - JNC
,
Een stad vol troeven en te ontwikkelen openbare ruimtes.

Deze gemeente in de regio Centre staat bekend om de nabijheid van het Mariemont Park en zijn roemrijke industriële verleden. Naast het verzamelen van "objectieve" gegevens konden wij kwalitatieve gegevens verzamelen door middel van buurtbezoeken, vragenlijsten, interviews en verkennende wandelingen. Deze interactieve aanpak heeft het mogelijk gemaakt een diagnose op te stellen die aansluit bij de leefwereld van de wijk en voorstellen uit te werken die aangepast zijn aan de sociale context.

Morlanwelz is een stad met een belangrijke geschiedenis, getekend door de stempel van de familie Waroquez. Er is hier een belangrijk erfgoed, opmerkelijke gebouwen, tradities, folklore, een winkelstraat die zo goed mogelijk overleeft. De stad profiteert weinig van het nabijgelegen Mariemont Park, een van de paradepaardjes van het Waalse Gewest. De openbare ruimte is voornamelijk gewijd aan de auto, wat het imago, het comfort, de winkelpromenade en de restaurants en cafés niet ten goede komt.

De huidige sociaal-economische situatie is zeer moeilijk. Dankzij onze werkzaamheden hebben wij concrete voorstellen kunnen doen voor de opwaardering en herinrichting van pleinen en straten, alsmede voor de revitalisering van handelsassen en openbare pleinen. De sociaal-economische, huisvestings- en infrastructurele aspecten worden niet vergeten in het plan, dat beoogt de binnenstad de kleuren terug te geven die zij heeft verloren.