Drève de Rivieren

Commune de Jette
Util
,

Bouw van een voetgangers- en fietsersbrug over de Eugène Toussaintstraat.