Leuven - Philipspark - speeltuin

Stad Leuven
800m2
470 000 €
,

Wegens veiligheidsredenen werd in 2012 het speelterrein ten noorden van de Philipssite, ook bekend als 'De Mikado', grotendeels afgebroken. De site ligt er sindsdien wat verlaten bij. In de loop van 2016 en 2017 zal een nieuw speeltuin vorm krijgen op de site.

Voorafgaand werd een uitgebreid participatietraject opgezet waarbij zowel nabijgelegen scholen, stadsdiensten en de lokale buurt werden betrokken. Brainstorm momenten, ronde tafelgesprekken en informatiemomenten volgden elkaar op en leidden tot een basis die gedragen wordt door personen die regelmatig in contact komen met het project. De verzamelde argumenten vormen de grondslag waarop de rest van het ontwerp verder bouwt.

In het begin van 2016 zullen de plannen worden voorgesteld aan het grotere publiek.