Ludiek netwerken in Sint-Gillis

Commune de Saint-Gilles
2 734m2
420 000 euros
,
Onze opdracht bestaat erin een netwerk van speelvoorzieningen te creëren in 4 stadsontwikkelingsprojecten op verschillende locaties binnen het Bosnië-contract voor duurzame wijken: Rue Emile Feron, Rue du Tir, Avenue du Roi en Rue Belgrade.

Sinds het begin van de schets hebben verschillende overlegfasen plaatsgevonden om ons voorstel te verrijken: een ronde tafel, verkennende wandelingen met de kinderen uit de buurt, een bijeenkomst op de school.
De bewoners bepaalden duidelijk hun wensen: natuur in de stad, kleur, sportvoorzieningen, spelen.
Ons project stelt daarom meubilair voor in heldere, zichtbare kleuren, vaste planten die ook bijdragen tot de biodiversiteit, spelletjes, optrekstangen, enz.
Modale en herkenbare elementen zoals gekleurde "Japanse treden" zijn verspreid over de omtrek. Zij combineren de functies van signaal, spel en zitplaats.

Werken aan de speelsheid is een kans om ook in te grijpen in de mobiliteit en de kwaliteit van de openbare ruimte.