Pietro in Molenbeek

Gemeente Sint-Jans-Molenbeek
525 000 €HTVA
De Dender
,
Des lignes en couleur et des noms de stations sur les lieux repères matérialisent les déplacements doux.

Gevolgd op een mobiliteitsstudie door msA en Trital voor het Cinéma-Bellevue wijkcontract, lanceerde de gemeente Molenbeek een ambitieus project om de straten veiliger te maken voor zwakkere weggebruikers. Anorak, een studiebureau, stelde voor om het hoofdplein van de wijk autovrij te maken. Daarnaast stelde Suède 36 voor om een trage weg verbinding te maken in de vorm van een bewandelbaar « metroplan ». Het project werd piétro gedoopt, afgeleid van een Franse woordspeling met piéton en métro. Inspiratie voor het project werd gehaald bij een gelijkaardig project in Beaumont, daar uitgevoerd door TILT.

Paralel zorgt een lichtplan, opgemaakt door stadsplanner en lichtspecialist Isballe Corten (Radiance 35), voor de verdere oefening om het centrum van Molenbeek te connecteren.

In het project is getracht zoveel mogelijk mensen te betrekken. Er werden werkgroepen, publieke overlegmomenten en wandelingen georganiseerd. Dit heeft geleid tot 6 gekleurde lijnen die de hoofdassen van het historisch centrum van Molenbeek representeren. De bedoeling hiervan is om referentiepunten, erfgoed, parken en belangrijke diensten in de verf te zetten.

Het project bestond uit drie belangrijke interventies: Het aanpassen van de ondergrond zodoende de wandel- en fietspaden uit te breiden en veiliger te maken; Hergebruik van bestaand straatmeubilair; De creatie van een serie multifunctioneel straatmeubilair.