Rue Wayez, Rauter Park en Place de la Résistance, een ludiek netwerk in Anderlecht

Commune d'Anderlecht
17 230m2
710 850 €
,
Plaatsen met verschillende identiteiten en gebruiken. Een enkel concept om overgangen en homogeniteit te creëren.

Studie en toezicht op de ontwikkeling van de openbare ruimte in de Wayezstraat, de Bronsstraat, het Rauterpark en het Verzetsplein

In het kader van het duurzame wijkcontract Biestebroeck zijn zeven openbare ruimten aangewezen voor herinrichting. Net als Anderlecht hebben deze openbare ruimten verschillende identiteiten en gebruiken, waardoor ze een rijk potentieel bieden dat nog niet is benut. Door middel van stedelijke acupunctuur was het doel van dit voorlopige project om zeven verschillende plaatsen met elkaar te verzoenen onder één enkel concept.