Wijkcontract Rouppe

Ville de Bruxelles/Région Bxl-Capitale
20 000 000 €
,
Bijzondere aandacht is besteed aan de handel en de essentiële mix van een zeer dichte en levendige wijk.

Een groot wijkcontract in het centrum van Brussel. Het is de bedoeling op drie punten op te treden: huisvesting, openbare ruimte en sociaal-economische projecten. Een proces dat ons in staat heeft gesteld talrijke voorstellen te doen, met name voor de ontwikkeling van openbare ruimten en commerciële identiteiten.

Bij de uitvoering van de studie voor het wijkcontract "Rouppe" hebben wij meerdere participatieve evenementen georganiseerd om de diagnose te verrijken en de projectideeën te confronteren met de aanwezige bevolking, verenigingen en instellingen.

In onze programmatische voorstellen hebben wij de nadruk gelegd op het duurzame aspect van de wijk. De vergroening van het kruispunt Noord-Middag, de isolatie van het gebouw, de invoering van alternatieve mobiliteit en het creëren van sociale banden in de wijk stonden centraal.