Zoutleeuw - Masterplan Centrum en herinrichting Grote Markt

Technum
,

De publieke ruimte in Zoutleeuw centrum, zoals die er momenteel bijligt, is stilaan aan een opfrissing toe. Door een grote variatie aan goed bedoelde, maar vaak weinig samenhangende opsmukwerken werden bestaande potenties zoals mobiliteit, erfgoed en de gezellige straatjes en pleinen met de jaren minder zichtbaar.

Het project wordt voorafgegaan door een grondig onderzoek van de publieke ruimte. Hierin is ook een uitgebreid participatietraject opgenomen waarvoor in samenwerking met het stadsbestuur de belangrijkste doelgroepen werden vastgelegd. Bewoners, handelaars, scholen, personen met een beperken en experten van cultuurhistorisch erfgoed werden onder de arm genomen om samen op zoek te gaan naar de belangrijkste potenties en knelpunten van de stad.

In een volgende fase zal een masterplan die een kwalitatieve toekomstvisie voor Zoutleeuw verbeeldt met een bijhorend gedetailleerd voorontwerp voor de Grote Markt uitgedacht worden. Een aanvullend beeldkwaliteitsplan, dat materialen, meubilair, verlichting enz. vastlegt, zal door de lokale overheid systematisch geïmplementeerd worden wanneer verfrissingswerken aan de straten, pleinen en parken van Zoutleeuw worden ondernomen. Op die manier wordt er getracht om naar een meer samenhangend centrum toe te werken.