Masterplan voor de stationsomgeving van Moeskroen

Gemeente Moeskroen, SPW Stratégie Mobilité, SPW Route, SRWT/TEC Henegouwen
Technum
,
Het opwaarderen van het imago, recreatieve links en de verbetering van duurzaam gebruik

Momenteel is de stationsomgeving van Moeskroen weinig aantrekkelijk. Het heeft een slecht imago, is moeilijk bereikbaar, men vindt er weinig commerciële functies en er werd nauwelijks nagedacht over stadsvernieuwing, ingroening en water management. Toch heeft het gebied de capaciteit om als een kwaliteitsvol stadsdeel te ontplooien met haar locatie op een kruispunt van 3 Belgische regio’s en twee landen. Het lokale bestuur toonde dan ook haar wil om de stationsomgeving op een strategische manier te herontwikkeling en er een boeiende plek van te maken die gelinkt is aan de rest van de stad, met aandacht voor zwakkere weggebruikers.

In een eerste fase werd het gebied aan een grondig onderzoek, inclusief observaties en een groot burgerparticipatie proces met lokale actoren en bewoners, onderworpen. Een mogelijk stadsvernieuwingsplan werd ter discussie gebracht en bewerkt. Technum werkte parallel aan mogelijke oplossingen voor de mobiliteitsproblematiek. Het finale masterplan plaatst de voorgestelde veranderingen in het gebied, stelt ze in vraag en illustreert de nodige maatregelen voor veranderingen in het wegennet.

Suède 36 en Technum stellen enkele zeer specifieke veranderingen voor die verder rijken dan louter de aanpassing van het gebruik de site. De hoofdgedachte bestaat uit de creatie van kwaliteitsvolle publieke ruimten, die zuurstof aan het gebied geven, haar imago verbeteren, opportuniteiten voor vastgoed blootlegt en de haalbaarheid van commerciële projecten in het gebied onderlijnen voor ondernemers. Andere belangrijke impulsen zijn meer groen, watermanagement, de reorganisatie van het verkeer in het gebied en de implementatie van een korte, middellange en lange termijn strategie.