Ontwikkelingsplan Madou - Scailquin

ATRIUM Saint-Josse
,
Een algehele herstructurering van het blok, om zowel de dichtheid als de openbare ruimte te vergroten.

Deze studie is een analyse van het commercieel, stedelijk en mobiliteitspotentieel van het blok Scailquin in St. Josse. De doelstellingen ervan zijn: de commerciële waarde van de wijk vergroten, de verbindingen tussen de Congreswijk en het Sint-Joostplein verbeteren en de functiemenging die eigen is aan handelswijken garanderen.

Dit plan wordt vertaald in een ontwikkelingsprogramma voor het blok, de uitvoering ervan en de gevolgen voor de toekomst. Zij stelt een concrete en uitgebreide herstructurering voor, die mogelijk wordt gemaakt door het kleine aantal eigenaren in het gebied. De dichtheid van winkels en woningen wordt vergroot, terwijl een nieuw openbaar voetgangersplein wordt aangelegd dat de Rue Scailquin ontsluit naar de Leuvensesteenweg. Deze regeling maakt het ook mogelijk nieuwe winkelpuien te creëren. De voorgestelde meters passen in het bestaande, hoger richting Scailquin en zijn hoge gebouwen, maar laag richting de smalle Leuvensesteenweg.