Toekomstig plan voor 19 winkelwijken

ATRIUM
Minale Design Strategy
Atrium's Forward Studies werden bekroond met de prijs "Best Initiative" op het World Congress on City Centre Management in Londen in 2010.

Dit was een toekomstgerichte studie, uitgevoerd door marketing- en stedenbouwkundige bureaus, die het mogelijk maakte de winkelwijken tegen 2020 te positioneren rond een door alle spelers gedeelde visie.

Zweden 36 speelde een dubbele rol. Ten eerste omvat de studie, als stedenbouwkundige, een stedelijke analyse van het functioneren van de wijk, naast de commerciële functie: openbare ruimten, woningen, landschappen, architectonische oriëntatiepunten, vergroening, oriëntatie, mobiliteit, zijn enkele van de elementen die in deze studie worden geanalyseerd. Toekomstplannen zijn inderdaad instrumenten voor gemengde handelswijken, waar verschillende functies idealiter in harmonie naast elkaar zouden moeten bestaan.

Daarom wordt in de studie bijzondere nadruk gelegd op de openbare ruimte die alle elementen van de wijk met elkaar verbindt. Anderzijds kon Zweden 36 zijn deskundigheid op het gebied van overleg ten dienste van het project stellen. De dialoog is niet gemakkelijk gezien de vele exploitanten, de vele gemeenten en de diversiteit van de gebruikers. De tijdens de workshops gebruikte methoden hebben het mogelijk gemaakt de hoofdlijnen van de consensus naar voren te brengen die in de operationele gidsen zijn weergegeven.