Wijkcontract Koningin – Vooruitgang

Gemeente Schaarbeek
,
Een gebied gedomineerd door de aanwezigheid van de spoorweg, vol potenties, maar afgesneden van haar omgeving.

De belangrijkste kenmerken van het gebied zijn haar opsplitsing door de noord-zuid as, het kanaal, haar situatie ten noorden van de stad, haar overbelaste wegen en het industriële leven. In deze vergeten stationsbuurt zijn bepaalde problematieken zoals armoede, immigratie, drugs, afval en prostitutie wijdverbreid. Het gebied werd extra getraumatiseerd door een gasexplosie die meerdere huizen neerhaalde.

Toch heeft dit gebied ook haar eigen potenties en charme. Het ligt dicht bij het centrum en het heeft een goede connectie met omliggend verkeer. het bezit enkele waardevolle autovrije zones, goed geëquipeerde parken en scholen, er is bedrijvigheid en er bestaat een zekere, allicht niet perfecte, sociale cohesie.

Het wijkcontract stelt enkele specifieke interventies voor waaronder een betere connectie met het centrum, een opwaardering van 5 tunnels in de omgeving, een actie tegen sluikstorten, een gezondheidscentrum, meer huisvesting, de schoonmaak van de Aarschotstraat en ondersteuning bij de aanpak van sociale en economische cohesie.

De problematieken in het gebied zullen zonder twijfel nog meer energie en investeringen vergen, maar dit project heeft desalniettemin de reeds bestaande projecten zoals schoonmaakoperaties, de bestaande gesprekken over mobiliteit in het noorden van Brussel en bijstand voor de meest hulpbehoevenden versterkt en ondersteund.