Wijkcontract Parvis-Morichar

Sint-Gillis
,
De gemeente Sint-Gillis en meer bepaald haar zenuwcentrum, het « Voorplein », is een buitengewone plek. De heterogene veelheid aan aanwezige identiteiten manifesteert zich er zeer sterk. Doordat de verschillende eigenschappen van de wijk zich in elkaar wikkelen wordt de diversiteit als een positief karakter van de wijk ervaren.

Tot nu toe verliep er niet alles perfect. Er heerst een ruimtelijke verdeeldheid van de wijk tussen ‘hoog’ en ‘laag’ Sint-Gillis die zich afspiegelt op de sociale ongelijkheden in de wijk, mobiliteitsproblematiek, de precaire situatie waarin een deel van de bevolking leeft, de hoge werkloosheidsgraad, publieke voorzieningen, de ondermaatse staat van verschillende gebouwen, enz. En dit vooral voor kinderen en de jeugd.

Suède 36, auteur van het basisdossier, dirigeerde de diagnostiek en het programma van het wijkcontract. Het bijhorende participatietraject bevatte volgende activiteiten: vragenlijsten, interviews met sleutelfiguren, twee verkennende wandelingen waarvan één ’s nachts en één overdag en 3 permanenties van het studiebureau in de wijkantenne van Voorplein om de bevolking te ontmoeten en mogelijke pistes en strategieën met hen te overleggen. Deze benadering werd aangevuld met een fysieke en statistische analyse. In samenwerking met het lokale bestuur werden ook belangrijke assen en strategieën bepaald. Het programma dat daaruit volgde bestaat uit 6 onderdelen:

Pool 01: Wandeling Sint-Gillis
Pool 02: Voorplein – Marie Janson
Pool 03: Waterloo - Fort
04 transversale operaties
05 prioritaire complementaire operaties
06 niet prioritaire operaties

Het hoofdproject, Wandeling Sint-Gillis, omvat verschillende interventies die zich langs de wandeling bevinden. Op deze wandeling worden een serie aan parken, pleinen en groene ruimtes verbonden tussen de Hallepoort en het Park van Vorst. De bedoeling is om een natuurlijk netwerk van groene plekken, waterelementen, speelmogelijkheden, sport infrastructuren, culturele ontmoetingsplekken, erfgoed en lichtlandschappen te creëren en te benadrukken. Daarnaast is er ook ruimte voor de ontwikkeling van twee belangrijke gebouwen met daarin woningen, een kinderdagverblijf, een fietsenparking voor de wijk, spullenhulp en een generatie overschrijdend project.