Liverpoolplein

Gemeente Sint-Jans-Molenbeek
1 000m2
90 000 €HTVA
Rotor (ré-emplois), Radiance 35 (urbanisme lumière)
De Dender / Recyclart
,
Een plein dat werd bezet door de continue aanwezigheid van autohandel is terug van haar bewoners.

Bij het consultatie-proces van het wijkcontract «Sluis- Sint-Lazarus», waarbij verschillende actoren werden samengebracht in werkgroepen, werd de vraag naar voor geschoven om voor het Liverpoolplein, ingrijpende maatregelen te treffen en zo plaats voor zwakke wegebruikers te maken.
Het Liverpoolplein, dat zich naast het kanaal bevindt, werd hoofdzakelijk gebruikt voor de dagelijkse handel van occasiewagens. De ingreep had als doel het imago van de wijk te verbeteren en de potentiëlen van de wijk beter te benutten.

In samenwerking met Rotor, specialist in hergebruik, creëerde Suède 36 een nieuwe voetgangerszone waarvoor het meubilair werd geconstrueerd uit gerecycleerde materialen. Het ontwerp vestigt vooral de aandacht op voetgangers en sluit het plein af van de autocirculatie. Hiermee biedt het een oplossing op de vraag van moeders voor meer veilige speelruimte. De creatie van eenvoudig maar ludiek straatmeubilair dat multifunctioneel kan worden ingezet laat toe dat bewoners zich de plek toe-eigenen zonder afbreuk te doen op de complexiteit van de samenleving. Twee houten platformen werden aan de zonnekant van het plein geconstrueerd en bloembakken werden onder begeleiding van de gemeente en in samenwerking met de wijkbewoners geplaatst en beplant. Ook de verlichting werd herbekeken en nieuwe bomen werden geplant. Het bestaande wegdek is behouden. Dit liet toe de kosten te beperken en het vrijgegeven budget volop in te kunnen zetten op de herdefiniëring van het gebruik van de plek.