Marconi Park in Vorst

Gemeente Vorst
2 790m2
250 000 €
Trame voor de participatie
,
Een goed overlegproces liet ons toe om een park te ontwerpen dat beantwoordt aan de verwachtingen en noden van gebruikers.

Marconi Park is gelegen in Vorst, dichtbij Brussel, tussen de Marconistraat en de Alsembergsesteenweg. Het is bovendien erg dicht gelegen bij Hoogte Honderd en Albert. De herontwikkeling van het park is deel van het duurzaam wijkcontract Albert.

Voor de interventie was het park in de eerste plaats een shortcut voor bewoners en slechts zeer weinig gebruikten het park om te ontspannen. Meer dan 100m lang en smal, bestond het uit veel, vaak oude bomen en een gebouw van de gemeente waarin het vredegerecht is ondergebracht. Het park wordt omgeven door poorten die altijd open zijn.

Eerst werd de kant van het park dat het dichtst bij de Marconistraat is gelegen aangepakt. Een vrijetijdsplatform werd geplaatst tegen een aangrenzende blinde muur. Het platform kan dienst doen als podium, arena, een plaats om te liggen, een glijbaan, een klimmuur en krijtbord. Trappen en fitnessbars aan de andere kant van het smalle park zijn er voor de oudere kinderen. Tussen beide zones is een ontmoetingsplaats voor bewoners inclusief picknick tafels geïnstalleerd. Voor alle speelelementen werd gelet op hun leesbaarheid en lage nood aan onderhoud.

In de rest van het park, zijn kleurrijke planten en struikgewas verweven met de omgeving. In de nieuwe topografie ontstaat een landschap om in te spelen, te lezen, te praten of zich te verstoppen. De meeste bestaande routes zijn behouden zodat, naast budgettaire redenen, bestaande wortels van bomen niet worden beschadigd. Gebaseerd op de resultaten van overlegmomenten met bewoners werd tevens een tweede traject, met het thema natuur, doorheen het park getrokken.

Uiteindelijk werden ook de stalen poorten weggenomen en werd de toegang op het zelfde niveau als het voetpad gebracht zodat het zich kan openen richting de Alsembergsesteenweg. Aan de kant van de rustigere Marconistraat is geen afscheiding nodig, de muur werd hier dan ook weggenomen en vervangen door banken en een lichtbron dat ‘s nachts de ingang van het park weergeeft. Aan beide ingangen werden informatieborden aangebracht waarop het regelement van het park is weergegeven, evenementen kunnen worden aangekondigd en bewoners advertenties kunnen aanbrengen.

Een muur die zich naar het noorden richt zal door lokale jeugdorganisaties voorzien worden van artisitieke interventies zoals muurschilderingen die ’s nachts verlicht worden door gobo projectoren en de identiteit van de wijk weergeven. De andere wanden van het park werden gerestaureerd en gewit voor een lichtere sfeer in het park.